Rehabilitačná klinika a vzdelávacie centrum pre fyzioterapeutov v Košiciach

+421 948 697 379 | +421 917 536 152 

Kurz Temporomandibulárne dysfunkcie (20240529)

Dátum: 29.-31. 5. 2024
Školitelia:  Michal Linkovski Nir BPT, MScPT, Asia Strinkovsky BPT, MPT, Tzvika Greenbaum Phd.,
Cena: 550 EUR s DPH
SKF:IČ: RC-VA-2024/016 19,5 kreditov

Získaj medzinárodný certifikát!
Kurz je súčasťou Programu Cervico-cranio-mandibular Academy Izrael, kurzista pri absolvovaní všetkých 4 kurzov (Kurzy: Temporomandibulárne dysfunkcie, Cerviko-kraniálne dysfunkcie a Cerviko-brachiálne dysfunkcie,Suchá ihla - bolesti hlavy orofaciálne bolesti ) získa medzinárodný certifikát CCMA. Kurzy je možné absolvovať aj samostatne.

Kurz prebieha v anglickom jazyku, a je tlmočený do slovenčiny. 

Na základe nových poznatkov z praxe a výskumu sme kurz rozšírili o jeden kurzový deň.

Tí z vás, ktorí už kurz absolvovali v minulosti a chcú si kurz zopakovať v rozšírenej verzii bude poskytnutá zľava 40% z kurzovného.

Dĺžka kurzu: 24 hod. (3 dni)
Kurz je určený pre: fyzioterapeutov, lekárov, dentistov.

Formát kurzu: Vedený inštruktorom: prednášky (40 %) a praktická časť (60 %)


Stručný prehľad kurzu: Porucha funkcie temporomandibulárneho kĺbu je jednou z najčastejších príčin orofaciálnej bolesti a bolesti hlavy. Je spojená so základnými funkčnými obmedzeniami ako sú napr. problémy pri žuvaní, rozprávaní a zívaní. Pacient s poruchou TM kĺbu taktiež často trpí na bolesti krčnej chrbtice a migrénami. V tomto kurze sa naučíte ako efektívne vyšetriť a terapeuticky zvládnuť pacientov s poruchami TM kĺbu.

Ciele kurzu

Po absolvovaní kurzu bude účastník schopný:

 1. Mať aktuálne vedecké pozadie muskuloskeletálnej bolesti a dysfunkcie v kranio-mandibulárnej oblasti.
 2. Rozpoznať príznaky vážnych zdravotných problémov (nie muskuloskeletálnych) u ľudí s bolesťou Cranio-Mandibular (tzv. red flags) a vedieť adekvátne reagovať.
 3. Prakticky vedieť zhodnotiť, posudzovať a rozpoznávať bežné klinické vzory u ľudí s TMD.
 4. Praktické použitie príslušného klinického uvažovania pri manažovaní ľudí s TMD a súvisiacimi poruchami.
 5. Účinne a bezpečne liečiť ľudí s TMD pomocou manuálnych a cvičebných metód.

Program kurzu

Deň 1

8:30-9:00 Registrácia

9:00-11:00 Klinicky orientované vedecké pozadie:

 • Historické pozadie TMD a OFP
 • Epidemiológia TMD
 • Etiológia TMD
 • Psychosociálne faktory pri TMD
 • Časté sprievodné choroby TMD

11:00-11:30 Káva

11:30-13:00 Klinicky orientované vedecké pozadie (pokračovanie):

 • Klinická anatómia žuvacieho systému
 • Kineziológia, mechanika a patomechanika TMJ
 • Horný krk a orofaciálna bolesť - neuroanatomický mechanizmus
 • Praktická palpitácia žuvacieho systému

13:00-14:00 Obed

14:00-15:30 Krk-čelustné dôkazy informované pripojenia:

 • Funkčné pripojenia
 • Pripojenia bolesti
 • Posturálne pripojenia
 • Klinické pripojenia
 • Praktické hodnotenie zapojenia krku do TMD

15:30-15:45 Popoludňajšia prestávka

15:45-17:00 Klinické úvahy pri diferencovaní temporomandibulárnych porúch:

 • Bolesť súvisiaca s TMD (myogénna TMD, artralgia)
 • Vnútrokĺbová TMD (rôzne dysfunkcie platničky)
 • Degeneratívna TMD (hlavne osteoartritída TMJ)

Deň 2

9:00-9:30 Sumár prvého dňa

9:30-11:00 Intrabukálna palpitácia:

 • Koronoidný výbežok
 • Žuvací sval • Temporálny sval
 • mediálny pterigoid
 • krk mandibuly

11:00-11:15 Prestávka na kávu

11:15-13:00 Fyzikálna hodnotiaca a diagnostika TMD podľa Diagnostických kritérií pre TMD (DC-TMD): • Diagnostické kritériá

 • Rozhodovacie stromy
 • Hodnotiace formuláre
 • Dokumentácia

13:00-14:00 Obed

14:00-15:30 Hodnotenie a terapeutika bolesti súvisiacej s TMD: myogénne komponenty (stieračky úst): • Žuvací sval (trigger body a samostretávania)

 • Temporálny sval (trigger body a samostretávania)
 • mediálny pterigoid (trigger body a samostretávania)
 • Presný predpis cvičení

15:30-15:45 Prestávka na kávu

15:45-17:00 Hodnotenie a terapeutika bolesti súvisiacej s TMD: myogénne komponenty (otváračky úst):

 • Laterálny pterygoid (ťahy a trenie)
 • Lokácia hyoidnych svalov a mobilita
 • Suprahyoids (trigger body a samostretávania)
 • Infrahyoids (trigger body a samostretáv

Deň 3:

9:00-9:30 Sumár druhého dňa

9:30-11:00 Hodnotenie a terapia spojených s kĺbmi TMD:

 • intra-orálne doplnkové techniky v 3D
 • intra-orálne doplnkové techniky v 3D
 • Výber správnych techník pre:
 • Artralgia
 • Degeneratívny TMJ

Posun platničky (DD) bez redukcie s obmedzeným otváraním

11:00-11:15 Prestávka na kávu

11:15-13:00 Hodnotenie a manažment intrakĺbnych TMD:

 • DD s redukciou s/alebo bez psychosociálneho komponentu
 • DD s redukciou s intermittujúcim zaseknutím
 • DD bez redukcie s obmedzeným otváraním

13:00-14:00 Obed

14:00-15:30 Bruxizmus a orálne prístroje: Mýty a fakty

 • Bdzenie Bruxismus
 • Spánkový Bruxismus
 • Diagnóza a manažment spánkového a denného Bruxismu
 • Pozadie orálnych prístrojov
 • Indikácie orálnych prístrojov

15:30-15:45 Prestávka na kávu

15:45-17:00 Demonštrácia reálneho prípadu a nápadov.

Zhrnutie kurzu

Tzvika Greenbaum Phd.

Izraelský odborník zameraný na oblasť TM kĺbu a krčnej chrbtice. V roku 2004 ukončil štúdium fyzioterapie v Izraeli. V roku 2006 absolvoval magisterské štúdium na University of South Austrália. V priebehu štúdií v Austrálii mal možnosť získavať skúsenosti od popredného svetového odborníka na bolesti hlavy - dr Dean Watson. V súčasnosti pracuje v súkromnej ambulancii v Izraeli, kde sa špecializuje na bolesti hlavy, krčnej chrbtice a problémy s TM kĺbom. TM kĺbu sa venoval aj v rámci PhD. Štúdia na Tel Aviv University.  Je zakladateľom CCMA, svoje kurzy školí už v 28 krajinách sveta.

Informácie k registrácii:

Odoslanie registrácie na kurz je pre vás nezáväzné.
Záväznou sa registrácia stáva až po uhradení zálohy za kurz na náš účet. Záloha je plná suma kurzu.
Zálohu je možné vrátiť pri odhlásení sa 30 dní pred začiatkom kurzu v plnej sume. Pri odhlásení 29-15 dní pred začiatkom kurzu Vám bude vrátených 50% zálohy. Následne je záloha nevratná.
 

Kurz, ktorý tématicky nadväzuje na Kurz Temporomandibulárne dysfunkcie: 01.-03.06.2024 Kurz Cerviko-kraniálne dysfunkcie

Prihlásiť sa na kurz