Rehabilitačná klinika a vzdelávacie centrum pre fyzioterapeutov v Košiciach

+421 948 697 379 | +421 917 536 152 

Prístrojové vyšetrenie chodidla

Nohy nás nesú celý život.

Prístroje, ktoré používame

Podoskop 3D je unikátny optoelektronický prístroj s vysokým rozlíšením  pre analýzu chodidla v troch rozmeroch. Súčasťou prístroja je aj podologický software, vďaka ktorému vám môžeme vytvoriť návrh na individuálne ortopedické vložky do topánok.  Prostredníctvom Podoskenu získame váš presný odtlačok chodidiel na 1 mm. Po diagnostike chodidla určíme, či je potrebné korigovať vaše chodidlo ortopedickými vložkami. Viac o vložkách do topánok nájdete tu.

Barometrická a stabilometrická platforma FreeMed - dopĺňa vyšetrenie Podoskopom. Toto zariadenie vhodné pre statickú, dynamickú a stabilometrickú analýzu. Analýza rozloženia tlaku v stoji, analýza chôdze. V kombinácii so softvérom freeStep® prináša novú generáciu integrovaných zariadení pre držanie tela hodnotenie a biomechanickú analýzu chodidiel. Okrem získaných informácii o stave vášho chodila je FreeMed schopný merať stabilitu a rovnováhu podľa medzinárodne uznávaných metodík. Pozri aj službu Stabilometria.

Naša klinika používa klinicky overené prístroje od talianskej značky ©Sensor Medica.

Postavenie nohy ovplyvňuje držanie celého tela. Ak nie je postavenie nôh fyziologické, časom vznikajú rôzne asymetrie, blokády, zranenia, obmedzenia, deformity a bolesť chodidla.  Preto je vhodné upraviť nestabilitu a abnormality nôh tak, aby sme dosiahli ich lepšie postavenie, zmiernili bolesti a upravili svalové napätie. Vyšetrenie je veľmi pohodlné a neinvazívne. Vyšetrenia prebiehajú naboso.

Súčasťou vyšetrenia chodidla je aj vyšetrenie chodidla fyzioterapeutom. Pretože od stabilného chodidla sa odvíja stabilita celej dolnej končatiny a trupu v stoji aj počas chôdze. Plochonožie, vysoká klenba, valgózne postavenie palca na nohe sú najčastejšie problémy. Vložky do topánok uľavujú od bolesti ale nie sú konečným riešením problému. Fyzioterapeut na základe vyšetrenia odporučí terapeutický plán, ktorého súčasťou je edukácia, nácvik stoja a chôdze, cvičenie na doma.

Vyšetrenie podoskopom

 • Vyšetrenie chodidla v stoji
 • Analýza morfológie chodidla podľa rozloženia tlakov na plosku pri stoji, zobrazuje postavenie jednotlivých častí chodidla voči sebe, umožňuje uhlové a číselné vyjadrenie asymetrií a odchýlok od normy
 • Posúdenie stavu klenby, presné vyhodnotenie tvaru, veľkosti chodidla
 • Zobrazenie hallux valgus
 • Osové zaťaženie dolných končatín (či nezaťažujete jedno nohu viac)

Vyšetrenie na platforme FreeMed

Baropodometria – je metóda merania tlaku plosiek nôh pri chôdzi alebo v stoji. Získané informácie slúžia na vyšetrenie chôdze, držania tela, kontrola nadmerného zaťažovania kĺbov dolných končatín, prevencia úrazu, prevencia únavových zlomenín... Osové zaťaženie dolných končatín (či nezaťažujete jedno nohu viac)

Dynamická analýza – vyšetríme váš  spôsob chôdze. Klient prejde niekoľkokrát po platforme FreeMed svojou prirodzenou chôdzou naboso. Z nasnímaných obrázkov vyhodnotíme tvar odtlačku chodidla, plochu a zaťaženie jednotlivých častí chodidiel, dĺžku a šírku kroku, maximálny tlak, uhol chodidla... Vašu chôdzu následne vieme korigovať tak aby vám chôdza prospievala a nie zhoršovala stav tela.

Pre koho je služba určená?

 • Pre všetkých: deti od 7 rokov, dospelých do 150 kg
 • Zvlášť vhodná je pre rekreačných a profesionálnych športovcov
 • Ako prevencia, nohy ovplyvňujú stav celého tela
 • Diagnostika chodidla je vhodné absolvovať ak vás trápi bolesť bedrových, kolenných, členkových kĺbov, bolesť chodidla, či chrbtice.
 • Klienti s poruchami chodidiel, ploché nohy, halluxy, vysoká klenba a ďalšie
 • Pacienti ohrození rizikom pádu, s poruchou vnímania strednej osi tela
 • pacienti po TEP

Výstup vyšetrenia chodidla Podoskopom a barometrická a stabilometrická analýza na platforme FreeMed nám slúži pri ďalšej liečbe problémov chodidla a pohybového aparátu. Ak je to potrebné, odporučíme vám ortopedické vložky do topánok, ktoré vám vyrobíme

Máte otázky alebo sa chcete objednať telefonicky? Volajte