Rehabilitačná klinika a vzdelávacie centrum pre fyzioterapeutov v Košiciach

+421 948 697 379 | +421 917 536 152 

Vstupné vyšetrenie fyzioterapeutom

„Diagnostika nie je koniec, ale začiatok riešenia problému“  Martin H Fischer

Ak ste u nás ešte neboli objednajte si najskôr túto službu.

Dôkladná diagnostika je kľúčom k úspešnej liečbe

Dobrá diagnostika je základ, preto túto službu nevynechajte. Vstupné vyšetrenie je nevyhnutné pre správne nastavenú liečbu. Vyšetrenie a diagnostické testovanie prebieha v stoji, pri pohybe, na lehátku. Okrem problematického miesta zisťujeme nielen váš aktuálny stav, ale aj možné súvislosti s ďalšími svalmi a oblasťami tela, ktoré bolesť môžu spôsobovať.

Vstupné vyšetrenie trvá 50 min.

Čo zahŕňa služba Vstupné vyšetrenie fyzioterapeutom?

Dôkladný rozhovor, odobratie anamnézy: Popíšete vaše zdravotné problémy a historiu zdravotných ťažkostí, kladieme doplňujúce otázky

Preskúmanie existujúcej dokumentácie: Pozrieme sa na vaše predchádzajúce zdravotné záznamy, ak máte

Vyhodnotenie zdravotného stavu: Skontrolujeme a zhodnotíme RTG, CT alebo MRI snímky (ak máte).

Kineziologické vyšetrenie: Analyzujeme váš súčasný stav a pohyby tela. Pacienta prehliadneme najskôr v stoji, sledujeme postavenie tela, chrbticu. Vyšetríme klienta pri základných pohyboch ako, drep, ľah, sed. Sledujeme rozsah pohybu, prevedenie, výskyt bolesti pri pohybe. Pokračujeme palpačným vyšetrením – vyšetrenie pohmatom, vyskúšame pružnosť chrbtice. Týmto spôsobom fyzioterapeut zisťuje možné odchýlky a príčiny bolesti.

Zakreslenie problematických oblastí: Identifikujeme preťažené, oslabené svaly a miesta, ktoré spôsobujú bolesť.

Individuálny liečebný plán, personalizovaná fyzioterapia: Na záver vyšetrenia fyzioterapeut oboznámi klienta so zisteniami, poskytne odporúčania a navrhne liečebný program.

Vstupné vyšetrenie zahŕňa aj terapiu: 20 minútová fyzioterapia je súčasťou služby, takže liečba môže začať ihneď.

Predpokladanú dĺžku liečby, metódy, ktoré použije, rehabilitačné cviky, vašu prognózu vám vieme povedať až po vstupnom vyšetrení.

V Rehab Care vieme pomôcť s väčšinou problémov pohybového aparátu.

Máte otázky alebo sa chcete objednať telefonicky? Volajte