Rehabilitačná klinika a vzdelávacie centrum pre fyzioterapeutov v Košiciach

+421 948 697 379 | +421 917 536 152

Kurz Cerviko-kraniálne dysfunkcie (20240601)

Kurz Cerviko-kraniálne dysfunkcie
Dátum: 1.-3. 6. 2024
Prednášajúci: Tzvika Greenbaum, PhD., Izrael
Cena: 550 EUR s DPH
SKF kredity áno

Kurz je súčasťou Programu Cervico-cranio-mandibular Academy Izrael, kurzista pri absolvovaní všetkých 3 kurzov obdrží medzinárodný certifikát. Kurzy je možné absolvovať aj samostatne. 

Kurz prebieha v anglickom jazyku, a je tlmočený do slovenčiny. 

Na základe nových poznatkov z praxe a výskumu sme kurz rozšírili o jeden kurzový deň.

Tím z vás, ktorí už kurz absolvovali v minulosti a chcú si kurz zopakovať bude poskytnutá zľava 40% z kurzovného. (Cena kurzu pre vás 330 EUR)

Dĺžka kurzu: 24 hod.
Kurz je určený pre fyzioterapeutov, lekárov.

Stručný prehľad kurzu:

Horná časť krku je jedinečná anatomická oblasť chrbtice, ktorá si vyžaduje osobitný klinický prístup pri rehabilitácii. Je to veľmi pohyblivý úsek chrbtice s veľmi presnými a citlivými motorickými schopnosťami a s dôležitými neurologickými väzbami na vestibulárny, očný a trigeminálny nervový systém. Škodlivé podnety a dysfunkcia v tejto oblasti môžu veľmi ľahko viesť k kraniofaciálnej bolesti (cervikogénnej bolesti hlavy) a senzorickým motorickým ťažkostiam ako napr. závratom.
Táto oblasť dobre reaguje na manuálne techniky v kombinácii s cvičením.
V tomto kurze sa účastníci naučia ako efektívne vyšetriť a terapeuticky zvládnuť pacientov so svalovou bolesťou a poruchou v oblasti Cranio Cervikálnej.

Po absolvovaní kurzu budete:
Poznať najnovšie vedecké informácie o svalovej bolesti a poruchách v oblasti CC (hlavne cervikogénna bolesť hlavy a cervikogénne závraty).
Vedieť rozpoznať príznaky a symptómy závažných zdravotných problémov, ktoré nesúvisia so svalovými problémami u pacientov s bolesťami hlavy/závratmi a reagovať na ne.
Prakticky využiť vhodný klinicky postup terapie pre ľudí s cervikogénnou bolesťou hlavy a závratmi.
Vedieť vyšetriť, zhodnotiť a rozpoznať najčastejšie klinické prejavy u pacientov s svalovou bolesťou a poruchami v oblasti CC
Vedieť efektívne a bezpečne liečiť pacientov s cervikogénnou bolesťou hlavy a závratmi.

Program kurzu čoskoro doplníme

Tzvika Greenbaum Phd.

Izraelský odborník zameraný na oblasť TM kĺbu a krčnej chrbtice. V roku 2004 ukončil štúdium fyzioterapie v Izraeli. V roku 2006 absolvoval magisterské štúdium na University of South Austrália. V priebehu štúdií v Austrálii mal možnosť získavať skúsenosti od popredného svetového odborníka na bolesti hlavy - dr Dean Watson. V súčasnosti pracuje v súkromnej ambulancii v Izraeli, kde sa špecializuje na bolesti hlavy, krčnej chrbtice a problémy s TM kĺbom. TM kĺbu sa venoval aj v rámci PhD. Štúdia na Tel Aviv University.  Je zakladateľom CCMA, svoje kurzy školí po celom svete.

Prihláška je platná až po uhradení zálohy 60 €.
Zálohu je možné vrátiť pri odhlásení sa do 25 dní pred začiatkom kurzu. Následne je záloha nevratná.

 

Prihlásiť sa na kurz