Rehabilitačná klinika a vzdelávacie centrum pre fyzioterapeutov v Košiciach

+421 948 697 379 | +421 917 536 152

Cenník našich služieb

Ceny platné od 01.21.2022

Rehab care s.r.o. nespolupracuje so zdravotnými poisťovňami, pacient si hradí všetky služby sám.
Poplatok za zrušenie rezervácie do 24 hod je plná suma zrušenej služby.

Popis službyDĺžka Cena v €
Vstupné vyšetrenie dospelých
55 min.

46€

Vstupné vyšetrenie deti (3-18 rokov)
25 min.

32€

Vstupné vyšetrenie Vojtova terapia
45 min

32 €

Vstupné vyšetrenie Čápovej metóda
45 min

36 €

Vojtova metóda
25 min

25 €

Čápovej metóda
25 min

27 €

Rehabilitácia detí (3-18 rokov)
25 min.

20€

Rehabilitácia detí (3-18 rokov)
55 min.

30€

Výhodný balík 10x rehabilitácia detí
10 x 25 min.

180€

Ženská fyzioterapia
55 min.

46€

Rehabilitácia dospelých
25 min.

22€

Rehabilitácia dospelých
55 min.

36€

Výhodný balík 10x rehabilitácia dospelých
10 x 55 min.

330€

Individuálne cvičenie SM systém
25 min.

18€

Individuálne cvičenie SM systém
55 min.

36€

Skupinové cvičenie SM systém
55 min.

10€

Permanentka Skupinové cvičenie SM systém
10 x 55 min.

80€

Skupinové cvičenie Zdravý chrbát
55 min.

10€

Permanentka Skupinové cvičenie Zdravý chrbát
10 x 55 min.

80€

Gravid Jóga - skupinové cvičenie pre tehotné
8 lekcií

120 €

Masáž fyzioterapeutom
25 min.

24€

Bankovanie + mäkké techniky
55 min.

39€

Manuálna lymfodrenáž
55 min.

40€

Manuálna lymfodrenáž
90 min.

59€

Rehabilitácia temporomandibulárneho kĺbu - sánky
25 min.

30€

Respiračná fyzioterapia
50 min.

39€

Respiračná fyzioterapia
25 min.

22€

Rehabilitácia po cievnej mozgovej príhode (CPM)
55 min.

37€

Tejpovanie
15 min.

10€

Suchá ihla

8 €

Intenzívna fyzioterapia Modul 1
8 h

340€

Intenzívna fyzioterapia Modul 2
16 h

700€

Komplexná diagnostika chodidla a rovnováhy prístrojmi Podoskop a FreeMed
85 min.

75€

Diagnostika chodidla a rovnováhy prístrojmi Podoskop a FreeMed
55min.

55€

Kontrolné vyšetrenie chodidla a rovnováhy prístrojmi Podoskop a FreeMed
25min.

25€