Rehabilitačná klinika a vzdelávacie centrum pre fyzioterapeutov v Košiciach

+421 948 697 379 | +421 917 536 152

Cenník našich služieb

Ceny platné do 01.10.2021

Rehab care s.r.o. nespolupracuje so zdravotnými poisťovňami, pacient si hradí všetky služby sám.
Poplatok za zrušenie rezervácie do 24 hod je plná suma zrušenej služby.

Popis službyDĺžka Cena v €
Vstupné vyšetrenie dospelých
55 min.

46€

Vstupné vyšetrenie deti (3-18 rokov)
25 min.

32€

Vstupné vyšetrenie Vojtova terapia
45 min

32 €

Vstupné vyšetrenie Čápovej metóda
45 min

36 €

Vojtova metóda
25 min

25 €

Čápovej metóda
25 min

27 €

Rehabilitácia detí (3-18 rokov)
25 min.

20€

Rehabilitácia detí (3-18 rokov)
55 min.

30€

Výhodný balík 10x rehabilitácia detí
10 x 25 min.

180€

Ženská fyzioterapia
55 min.

46€

Rehabilitácia dospelých
25 min.

22€

Rehabilitácia dospelých
55 min.

36€

Výhodný balík 10x rehabilitácia dospelých
10 x 55 min.

330€

Individuálne cvičenie SM systém
25 min.

18€

Individuálne cvičenie SM systém
55 min.

36€

Skupinové cvičenie SM systém
55 min.

6€

Masáž fyzioterapeutom
25 min.

24€

Bankovanie + mäkké techniky
55 min.

39€

Manuálna lymfodrenáž
55 min.

40€

Manuálna lymfodrenáž
90 min.

59€

Rehabilitácia temporomandibulárneho kĺbu - sánky
25 min.

30€

Respiračná fyzioterapia
50 min.

39€

Respiračná fyzioterapia
25 min.

22€

Tejpovanie
15 min.

10€

Suchá ihla

8 €

Gravid Jóga - skupinové cvičenie pre tehotné
8 lekcií

120 €

Intenzívna fyzioterapia Modul 1
8 h

340€

Intenzívna fyzioterapia Modul 2
16 h

700€

Vyšetrenie chodidiel Podoskopom
55 min.

55€