Rehabilitačná klinika a vzdelávacie centrum pre fyzioterapeutov v Košiciach

+421 948 697 379 | +421 917 536 152 

DNS Základný kurz B (20240412)

Dynamická Neuromuskulárna Stabilizácia podľa Koláře (DNS) pre zdravotníkov úroveň A
Dátum: 12. - 14.04.2024
Prednášajúci: Mgr. Júlia Demeková
Cena: 400€
SKF IČ: RC-VA/2024/008  21 kreditov

Kurz je vhodný pre: fyzioterapeutov, lekárov FBLR a odborníkov, ktorí sa zaoberajú myoskeletálnou a športovou medicínou a majú základné zdravotnícke vzdelanie. Pre absolventov kurzu DNS A

Program kurzu

1. deň: výučba od 9.00 do 17.00 hod.

Registrácia 8.15 - 9.00 hod

Dopoludnia:

Vývojová kineziológia, ontogenéza v 1. roku života.

Popoludní:

Vyšetrenie dieťaťa do jedného roku veku: video demonštrácie a praktické ukážky

Hodnotenie sagitálnej stabilizácie: DNS testovanie, detaily a modifikácie, video prezentácie a praktické ukážky

 

2. deň: výučba od 9.00 do 18.00 hod.

Dopoludnia:

DNS aktívne cvičenie: výber polohy a kombinácia prvkov aktívneho cvičenia (centrácia, odpor proti plánovanej hybnosti, aktivácia ideálneho dychového vzoru) na podklade predchádzajúcej analýzy pomocou DNS testov

Popoludní:

DNS aktívne cvičenia: pozícia na boku "vyššej polohy", cvičenie v statickej polohe, cvičenie fázy prechodu spoľahnutia do polohy, nácvik celého posturálno-lokomočného vzoru jednej vývojovej polohy do druhej.

Praktické demonštrácie pacientov (účastníkov kurzu): DNS testy + terapia

 

3. deň: výučba od 8.00 do 14.00 hod.

Dopoludnia:

Aplikácia DNS – využitie DNS metódy u dojčiat, detí, atlétov, neurologických pacientov, vtehotenstva a u seniorov.

Prax: "otestuj - zacvič - otestuj"

Diskusia

 

DNS Certifikáty

DNS Certifikát o účasti na kurze “B”: Dostane poslucháč po absolvovaní kurzu

DNS Certifikát dosiahnutia úrovne “B”: Elektronickú verziu certifikátu dostane poslucháč ihneď po úspešnom zložení testu “B” Test "B" Je dobrovoľný.

 

V cene kurzu: certifikát, prístup do online knižice, kredity SKF, pitný režim

Poskytovateľom tohto kurzu je Rehabilitation Prague School z Českej republiky.

Prihlásiť sa na kurz