Rehabilitačná klinika a vzdelávacie centrum pre fyzioterapeutov v Košiciach

+421 948 697 379 | +421 917 536 152 

Bc. Filip Komanický

Fyzioterapeut Rehab Care s.r.o. Košice 

Vzdelanie:

  • Lekárska fakulta, Fyzioterapia, Mgr. Univerzita P.J.Šafárika, Košice II, Slovenská republika Sep. 2023 - doteraz
  • Lekárska fakulta, Fyzioterapia, Bc. Univerzita P.J.Šafárika, Košice II, Slovenská republika Sep. 2020-2023

Kurzy:

  • Kineziologické tejpovanie
  • Mäkké techniky
  • Myofasciálne trigger pointy
  • SM systém Skolióza

Prax:

  • 2024 – fyzioterapeut – RehabCare, s.r.o.
  • 2021 Fyzioterapeut (prax) Fakultná nemocnica J.A. Reimana v Prešove
  • 2022 Fyzioterapeut (prax) Fakultná nemocnica J.A. Reimana v Prešove

Mám rád vzdelávanie a technológie v zdravotníctve. 

Najradšej pracujem s problematikou v oblasti horných a dolných končatín. Som fyzioterapeut, ktorý sa zameriava na rehabilitačné cviky.

Filip hovorí plynule po anglicky