Rehabilitačná klinika a vzdelávacie centrum pre fyzioterapeutov v Košiciach

+421 948 697 379 | +421 917 536 152 

Mgr. Alexandra Mončeková

Fyzioterapeutka Rehab Care s.r.o. Košice
 
Vzdelanie

 • 2019–2021 Masarykova univerzita, Brno, Lékařská fakulta, odbor Fyzioterapia – magisterské štúdium
 • 2016–2019 Univezita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,, Lekárska fakulta, odbor Fyzioterapia – bakalárske štúdium
 • Certifikovaná trénerka SM systému
 • Absolventka študijného programu Cervico-cranio-mandibular Academy, Izrael

Z odborných kurzov

 • Bankovanie vakuová masáž 
 • Kinezilogické tejpovanie
 • Suchá ihla
 • Rehabilitácia temporomandibulárneho kĺbu
 • Rehabilitácia cerviko-kraniálnej oblasti
 • Cerviko-brachiálne dysfunkcie
 • Myofasciálne trigger pointy
 • Dynamická neuromuskulárna stabilizácia
 • SPS A ,B, C, D, Hernia disku, Skolióza
 • Diagnostika a terapia kolenného kĺbu
 • Diagnostika a terapia ramenného kĺbu 
 • Diagnostika a liečba bedrového kĺbu

Prax   
2 roky praxe

 • 2021–súčasnosť          Fyzioterapeut – Rehab Care s. r. o.