Rehabilitačná klinika a vzdelávacie centrum pre fyzioterapeutov v Košiciach

+421 948 697 379 | +421 917 536 152

Diagnostika pohybového aparátu (20241026)

Dátum:  26.-27.010. 2024
Školiteľ: Mgr. Andrej Foltýn
Cena: 188 eur

Pre koho je určený?

Kurz je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), študentov fyzioterapie, masérov,
rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov a zdravotnícky personál. 

Kurz je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú.

Program kurzu
Kurz je rozdelený na teoretickú a praktickú časť
Teoretická časť:
1.deň
9:00 – 10:15
Úvod – vývojová ontogenéza dieťaťa v 1 roku života a nástrahy zlého vývinu
10:15 – 10:30 prestávka
10:30 – 12:00
Anamnéze a jej správne odoberanie. Na čo sa zamerať při jednotlivých diagnózach.
Hodnotenie bolesti, chodze….
12:00 – 13:00 obed
Praktická časť
13:00 – 15:00
Anamnéze a jej správne odoberanie. Na čo sa zamerať při jednotlivých diagnózach.
Hodnotenie bolesti, chodze….
Teoretická časť
15:00 – 17:00
RTG, MRI diagnostika. Hodnotenie RTG a MRI snímkov pacientov s jednolivými diagnózami
pohybového aparátu.

2.deň
Teoretická časť
9:00 - 10:00
Základy anatómie
Praktická časť
10:00 - 11:00
Úvodné vyšetrenie pacienta

11:00 - 12:00
Vyšetrenie chrbtice pacienta
12.00 - 13:00 Obed
13:00 - 14:30
Vyšetrenie HK a DK
14:30 - 15:30
Opakovanie vyšetrenia zápis do dokumentácie. Zakreslovanie odchýlok a asymetrii
15:30 : 15:45 Prestávka
15:45 - 17:00
Vertebroviscerálne vzťahy

V cene je zahrnutý certifikát a drobné občerstvenie.

Prihlás sa aj na kurz Diagnostika chodidla a získaj zľavu 20 EUR z tohoto kurzu.

 

Prihlásiť sa kurz