Rehabilitačná klinika a vzdelávacie centrum pre fyzioterapeutov v Košiciach

+421 948 697 379 | +421 917 536 152 

PNF kurz Level I + II (certifikovaný IPNFA) (202403)

PNF kurz Level I + II (certifikovaný IPNFA) - 2x5 dní

Kurz je organizovaný pod záštitou Medzinárodnej asociácie PNF IPNFA® ako jediný v Slovenskej republike.
Dátum: 1. Časť: 13.-17.12.2024
Dátum: 2. Časť: 04. - 08. 04.2025

Prednášajúci:  Sakis Adamidis PT, PhD, I-PNF-A Adv.  Instruktor
Cena: 1560€ s DPH
Kredity zo Slovenskej komory fyzioterapeutov budú kurzu pridelené.

Kurz je tlmočený do slovenského jazyka. Obdržíte slovenské skriptá, preložené prezentácie. v druhej časti práca s reálnymi pacientmi

Platba: v januári 2024 vám budú vystavené zálohové faktúry na celý kurz, platbu nie je možné rozdeliť

Harmonogram štúdia:

 • Začiatok kurzu: prvý deň o 9:00 hod.
 • ostatné dni trvá výučba od 8:30 – 18:00 hod.
 • Posledný deň sa končí cca do 15:00 hod.

Pre koho je kurz určený?

 • Fyzioterapeuti, licencovaní ergoterapeuti, lekári (iní odborníci v oblasti zdravia sa môžu zúčastniť so schválením inštruktora)
 • Kurz je náročný, obsahuje domáce úlohy, na neskorších stupňoch PNF vzdelávania je potrebné absolvovať skúšky.

Ako sa stať medzinárodným PNF terapeutom?
Pravidlá kurzu

 • Účastník nesme zmeškať viac ako 4 hodiny kurzu. Ak účastník vymešká viac ako 4
  hodiny, nemôžu získať osvedčenie o kurze
 • PNF 2 je potrebné absolvovať do 2 rokov po ukončení PNF 1
 • Všetky kurzy celého PNF štúdia budú prebiehať v Košiciach v rokoch 2024-2026
  podľa nasledujúcej schémy:

Čo je PNF a IPNFA?Proprioceptívna neuromuskulárna facilitácia (PNF) vznikla v Kabat Kaiser Inštitút (neskôr premenovaný na Kaiser Foundation Rehabilitation Center) počas 5 rokov, 1946-1957, Hermanom Kabatom, MD, klinickým neurofyziológom a fyzioterapeutom Margaret „Maggie“ Knott. Pán Henry Kaiser, ktorého syn mal roztrúsenú sklerózu, poskytol finančné prostriedky pre Inštitút, najskôr vo Washingtone, D.C. a neskôr vo Vallejo, Kalifornia.
Originálne PNF bola vyvinutá pre pacientov s neurologickými deficitmi, ako poliomyelitídou. Neskôr bol koncept PNF rozšírený o filozofiu liečby a prístupu, ktorý by sa dal použiť pre muskuloskeletálny stav ako aj ortopedické a  neurologické deficity.
Ciele medzinárodnej asociácie PNF - IPNFA sú:

 • Podporovať ďalší celosvetový rozvoj klinického využitia PNF
 • Zachovať kontinuitu a štandardy vo výučbe techník PNF
 • Udržiavať kontinuitu a štandardy v materiáloch kurzu PNF pre začínajúcich a pokročilých študentov
 • Vzdelávať a školiť nových inštruktorov PNF
 • Podporovať výskum teórie a praxe PNF
 • Identifikovať ďalší vývoj v koncepcii PNF
 • Zabezpečiť, aby vývoj v neurofyziológií a iných súvisiacich oblastiach ( ICF, neuroplasticita atď. ) bol začlenený do klinickej štúdie PNF.
 • Vypracovať partnerské hodnotenie s cieľom zachovať potrebné klinické a vzdelávacie štandardy potrebné na výučbu PNF

Základný kurz PNF

 • Pozostáva z dvoch častí PNF 1 a PNF 2
 • Odporúča sa, aby sa tento kurz konal v 2 samostatných častiach, z ktorých každá pozostáva z 5 dní. Aby bolo možné pokračovať v ďalšom, pokročilejšom kurze IPNFA, maximálny interval medzi PNF1 a PNF 2 je dva roky.
 • Popis predmetu : Úvod do pojmov PNF vrátane filozofie. Základné princípy a postupy, techniky PNF, vzory PNF, aktivity na podložke, analýza chôdze a tréning chôdze. ICF, motorické učenie a kontrola motoriky sú diskutované vo vzťahu k PNF. Ukážky pacientov pomocou PNF poskytne základ pre predstavenie študentského chápania PNF plánovanie liečby. Počas PNF 2 majú účastníci možnosť pracovať priamo s pacientom pod dohľadom inštruktora.

Organizačné informácie

 • Oblečenie: Prosím prineste si vhodné, športové oblečenie, a prezuvky
 • Prezenčné hodiny 1 časť: spolu 75 hodín
 • Káva, čaj, voda, drobné občerstvenie v cene. Obed nie je v cene

Základný kurz PNF

Program : 10 dní PNF základný kurz: concept of M.Knott a I-PNF-A
Literatúra: prvý deň kurzu dostanú členovia kurzu https://www.ipnfa.org/pnf-literature/

Deň 1

9:00- 9:30

Úvod, rozvrh kurzu a vyučovacie metódy, Prehľad textov a a literatúry PNF

9:30-10:30

Úvod do konceptu PNF: História, prehľad kurzov PNF a I-PNF-A, filozofia, neurofyziologické základy, základné princípy: manuálny kontakt,

Optimálny odpor, vzory, poloha tela a mechanika tela

10:30-10:45

Prestávka na kávu

10:45-12:30

Pokračovanie, Úvod, základné princípy: vertebrálna stimulácia, zrakový kontakt, trakcia, aproximáciam, posilnenie a natiahnutie,

Prehľad techník

12:30-13:30

Prestávka na obed

13:30-15:30

Úvod do vzorov:

Práca trupu v sede: vzor trupu,

Technika: rytmická iniciácia

15:30-15:45

Prestávka na kávu

15:45-17:30

Vzor lopatky a panvy,

Technika: kombinácia izotoník

 Deň 2

8:30-10:00

Vzor lopatky a pánv, symetrické a asymetrické kombinácie trupu

Technika:kombinácia izotoník

10:00-10:15

Prestávka na kávu

10:15-11:15

Demonštrácia a diskusia

11:15-12:30

Oboznámenie sa so vzormi končatín:

UE: flexia- abd-er/ ext – add- ir

Lakeť vystretý

12:30-13:30

Prestávka na obed

13:30-15:30

Vzorce končatín:

LE: flex-add-er- koleno flexia

Ext-abd-ir - koleno ext.

15:30-15:45

Prestávka na kávu

15:45- 17:30

Vzorce končatín:

UE: flex-add-er/ext-abd-ir

Lakeť vystretý

Deň 3

08:30-09:30

Prednáška: hodnotenie a plánovanie liečby

9:30-10:30

Variácie LE: flex-add-er

Ext-abd-ir

Alex-abd-ir

Ext-add-er

Koleno rovno

10:30-10:45

Prestávka na kávu

10:45-11:30

Ukážka pacienta a diskusia

11:30-12:30

Vzor končatín:

LE: flex-abd-ir- koleno flexia

Ext-add-er- koleno extenzia

12:30-13:30

Obedna prestávka

13:30-15:30

Vzorce končatín:

Pokračovanie: LE: flex-abd-ir- koleno flexia

Ext-add-er- koleno extenzia

15:30-15:45

Prestávka na kávu

15:45-17:30

Úvod do aktivít na podložke: roľovanie lopatkových a pánvových vzorcov

Aktivity v pronácií

 

Deň 4

8:30-10:00

Úvod do analýzy chôdze, chôdza v koncepte PNF

10:00-10:15

Prestávka na kávu

10:15-12:30

Cvičenie: hodina chôdze

12:30-13:30

Obedna prestávka

13:30-15:30

Variácie UE: flex-abd-er- lakeť flexia

Ext-add-ir- lakeť extenzia

Flex-add-er- lakeť flexia

Ext-abd-ir-lakeť extenzia

15:30-15:45

Prestávka na kávu

15:45-17:30

Opakovanie vzorov

Technnika : dynamic reversal

 

Deň 5

8:30-10:15

Relaxačené techniky: držať, kontrakcia a relaxácia

10:15-11:15

Prestávka na kávu

11:15-12:30

Vzory krku

12:20-13:15

Prestávka na obed

13:15-14:30

Vzor trupu: osekávanie, zdvíhanie

14:30-14:00

Otázky, požiadavky, diskusa

koniec prvej časti

 

Deň 6

8:30-10:30

Uvítacia spätná väzba, skúsenosti, otázky, Opakovanie: aktivity na podložke

Základné princípy techník

10:30-10:45

Prestávka na kávu

10:45-11:45

Demonštrácia a diskusia

11:45-12:30

Variácie UE:

flex-add-er- lakeť exte.

Ext-abd-ir- lakeť flexia

Flexia-abd-er- lakeť extenzia

Ext-add-ir – lakeť flexia

12:30-13:30

Objedňajšia prestávka

13:30-15:30

Aktivity na podložke: aktivity v supinácií

 

15:30-15:45

Prestávka na kávu

15:45-17:30

Pokračovanie na podložke

 

Deň 7

8:30-10:00

Motorické učenie a PNF

10:00-10:45

Klinické príklady na precvičenie

10:45-11:00

Prestávka na kávu

11:00-12:30

Liečba pacienta účastníkmi

12:30-13:00

Obedna prestávka

13:30-15:30

Vzorce končatín:

LE variácie:

 Flex-abd-ir- koleno ext.

Ext-add-er- koleno flex.

15:30-15:45

Prestávka na kávu

15:45-17:30

Tréning chôdze

 

Deň 8

8:30-10:00

Dýchacie problémy a PNF

10:00-10:45

Precvičovanie PNF facilitácie pre dýchacie problémi

10:45-11:00

Prestávka na kávu

11:00-12:30

Liečba pacienta účastníkmi

12:30-13:30

Prestávka na obed

13:30-15:30

Vzorce končatín:

LE variácie:

Flex-add-er- koleno ext.

Ext-abd-ir- koleno flex.

15:30-15:45

Prestávka na kávu

15:45-17:30

 Facilitácia a ďalšie

 

Deň 9

8:30-10:00

Riešenie problému: liečba častých funkćných oslabení

10:00-10:45

PNF stabilizačné techniky

1:45-11:00

Prestávka na kávu

11:00-12:30

Liečba pacienta účastníkmi

12:30-13:00

Prestávka na obed

13:30-15:30

Bilaterálne vzorce

15:30-15:45

Prestávka na kávu

15:45-17:30

Tréning pádov

 

Deň 10

8:30-10:00

Zdôraznenie časovania

10:00-10:45

Opakovanie vzorcov končatín

10:45-11:00

Prestávka na kávu

11:00-12:30

Liečba pacienta

12:30-13:30

Prestávka na obed

13:30-15:30

Otázky,žiadosti, hodnotenie kurzu

14:30-15:00

Koniec kuzru

O lektorovi

Adamidis Sakis

Je absolventom fyzioterapeutického oddelenia Alexandrijskej univerzity v Solúne v Grécku v roku 1994. Od vtedy pracuje v súkromnom sektore s liečbou pacientov s muskuloskeletárnymi  a neurologickými problémami s dôrazom na lézie brachiálneho plexu a chronické bolesti spodného chrbta. Od roku 2000 pracuje na klinike pre starších ľudí Mestskej nemocnice v Thessaloniki, kde sa venuje rehabilitácií hemiplegických pacientov.

Jeho postgraduálne vzdelanie zahŕňa školenie v rôznych  metódach rehabilitácie ochorení pohybového aparátu a neurologických ochorení ako aj ďalšie semináre  (myofasciálne uvoľňovanie a TrPs, segmentálna stabilizícia, motor control a motor learning, a mnohe iné). V roku 2007 sa stal učiteľom Mulliganovej metódy (MCTA) a v tom istom roku sa stal inštruktorom metódy PNF (IPNFA). V roku 2015 sa stal tutorom v koncepte BOBATH pre dospelých s hemiplegiou.

V roku 2006 začal doktorandské štúdium na národnej škole športových vied v Sofii o účinnosti metódy PNF pri rehabilitácií pacientov po náhrade kĺbu a ukončil ho v júny 2010 vymenovaním za doktora fyzioterapie. Od roku 2016 je lektorom a klinických pedagógom na postgraduálnom stupni a na magisterskom na katedre fyzioterapie národnej gréckej univerzity v Solúne- Grécko. Počas týchto rokov sa zúčastnil prednášok na mnohých konferenciách po celom svete a publikoval značné množstvo článkov. Jeho klinické zdôvodnenie je, aby pacient bol v centre hodnotenia a terapeutický prístup vyžaduje aktívnu účasť a sebariadenie pacienta. 

Lektor týchto metodík

 • Certifikácia IPNFA
 • Pokročilý inštruktor od roku 2007
 • Učiteľ MCTA Mulligan od roku 2007
 • IBITA Bobath učiteľ od roku 2015

Medzinárodné asociácie - člen

 • Grécka fyzioterapeutická asociácia
 • IPNFA
 • IBITA
 • MCTA

Pre registráciu na kurz nám prosím pošlite email s menom, titulom a fakturačnými údajmi (adresa trvalého bydliska alebo firemné údaje) na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

V januári 2024 vám bude vystavená zálohová faktúra na celý kurz, platbu nie je možné rozdeliť.

Odoslanie registrácie na kurz je pre vás nezáväzné.
Záväznou sa registrácia stáva až po uhradení zálohy za kurz na náš účet. 

Záloha je 50% suma kurzu.

Zálohu je možné vrátiť pri odhlásení sa 30 dní pred začiatkom kurzu v plnej sume. 

Pri odhlásení 29-15 dní pred začiatkom kurzu Vám bude vrátených 50% zálohy. 

Následne je záloha nevratná.

Prihlásiť sa na kurz