Rehabilitačná klinika a vzdelávacie centrum pre fyzioterapeutov v Košiciach

+421 948 697 379 | +421 917 536 152 

Vojtova metóda - pre bábätká

"Prvým šťastím dieťaťa je, že je milované." don Bosco

Autorom tejto skvelej metódy je Prof. MUDr. Václav Vojta, český lekár špecializovaný na detskú neurológiu. Metóda sa využíva celosvetovo už viac ako 50 rokov.

O čo ide?

Všeobecne sa používa Vojtova terapia pri poruchách Centrálneho nervového systému (CNS) a pohybového aparátu, kedy dochádza u kojenca k obmedzeniu vrodených pohybových vzorov.

Na akom princípe Vojtova terapia funguje?

Terapeut Vojtovej metódy vyvíja cielený tlak na aktivačné zóny Centrálneho nervového systému na tele kojenca v troch polohách: na brušku, chrbátiku a boku. Tak aktivuje vrodené pohybové vzory, ktorými každý človek disponuje, ale ktoré môžu byť napr blokované alebo nedostatočne vyvinuté. Cielenou terapiou  sa tieto spoje obnovia a podľa diagnózy buď dopomôžu k aktivácii úplne zdravého vývinu ale zmiernia poškodia a deformity v oblasti motorického a svalového vývoja dieťaťa. Opakovaním vyvolávaním reflexov, skrz aktivačné zóny dochádza k uvoľneniu alebo k vytvoreniu nových spojov vo funkčne blokovanej nervovej sieti medzi mozgom a miechou.

Indikácie, kedy sa objednať na Vojtovu terapiu?

 • predčasný pôrod
 • odporúčanie od lekára
 • niečo sa vám na bábätku nezdá napr. viac sa otáča do jednej strany, je nekľudné a frustrované
 • svalové ochorenia všeobecne
 • poruchy a blokácie v centrálnom nervovom systéme
 • Periférne parézy končatín
 • Torticollis
 • pohybové poruchy vznikajúce poškodením mozgu (cerebrálne parézy)
 • problémy s dýchaním, prehĺtaním a žuvaním
 • poruchy motoriky dieťaťa
 • vrodené deformity nôh

Kedy začať s Vojtovou terapiou?

Čím skôr, tým lepšie.

U kojencov ide formovanie a ovplyvňovanie CNS ľahko. Nervové dráhy v mozgu sú často iba blokované a tak výsledky Vojtovej terapie sú viditeľne priaznivé už po pár terapiách.

U malých detí, školákov, adolescentov Vojtova metóda priaznivo ovplyvňuje proces rastu a zrenia.

Vojtova metóda sa využíva aj u dospelých napr. pre obnovu nervových spojení po mozgovej príhode.

Čo získame?

Pomocou cvičenia Vojtovej metódy vieme dosiahnuť u kojenca zlepšenie spontánneho pohybu a držania tela, čím získa dieťa zlepšenú schopnosť nadviazať kontakt a komunikovať s okolím.

Prečo deti plaču pri Vojtovej terapii?

V prvom rade treba povedať, že Vojtova terapia nebolí!

V skutočnosti dieťa reaguje plačom na nový reflexný pohyb vpred, ktorý je pre kojenca neobvyklý a namáhavý. Pre kojenecké obdobie je v začiatkoch cvičenia  plač adekvátnou reakciou, ktorá postupom času ustúpi.Väčšie deti, ktoré už vedia slovne komunikovať z pravidla neplačú.

Spolupráca terapeuta a rodiča

Pre dosiahnutie úspechu je nevyhnutná spolupráca terapeuta a rodiča. Terapeut kojenca vyšetrí, nastaví vhodný cvik, dieťa cvičí a naučí cvik rodiča správne vykonávať v domácom prostredí. Následne príde rodič na kontrolu s bábätkom či cvičí správne a je mu pridaný podľa potreby nový cvik. Takto sa stáva z rodiča domáci terapeut

Zhrnutie prečo využívať Vojtovu terapiu

 • Metóda je osvedčená a úspešne používaná už 50 rokov
 • Pomocou Vojtovej terapie priaznivo ovplyvňujeme nervové spojena od kostrového svalstva cez vnútorné orgány, od jednoduchších riadiacich zložiek CNS až k zložitým mozgovým funkciám
 • Vojtova metóda využíva prirodzený pohyb a vrodené schopnosti dieťaťa
 • Je vedecky podložená
 • Jej účinky sú trvalé – znovuobjavenie pohybových funkcií, funkcií držania tela sa v CNS ukotvia navždy
 • Ďalšie výhody: Dochádza k pozitívnym zmenám pohybu, pri úchope, vzpriamení, chôdzi a rozprávaní. Kojenec nadobúda schopnosť ľahšie vyjadrovať priania a potreby a preto je kľudnejší a spokojnejší.

Kto u nás robí Vojtovu terapiu:

Terapeutky Vojtovej metódy

 • Mgr. Daniela Ochránková – absolventka 2 ročného štúdia Vojtovej metódy v oficiálnom školiacom centre RL Corupus v Olomouci. RL Corupus poriada certifikované kurzy Vojtovej metódy, ktoré sú odborne garantované Medzinárodnou Vojtovou spoločnosťou a sú akreditované aj MZ ČR. Daniela má 15 ročnú prax s Vojtovou terapiou.
 • Mgr. et Bc.–Michaela Hroncová 2 ročné štúdium Vojtovej metódy v oficiálnom školiacom centre Siegen, Nemecko.
 • Mgr. Katarína Klimková 2 ročné štúdium Vojtovej metódy v oficiálnom školiacom centre RL Corupus v Olomouci. 

Máte otázky alebo sa chcete objednať telefonicky? Volajte