Rehabilitačná klinika a vzdelávacie centrum pre fyzioterapeutov v Košiciach

+421 948 697 379 | +421 917 536 152 

SM systém Hernia disku (20240406)

Dátum:  06.-07.04. 2024
Školiteľ: Mgr. Andrej Foltýn
Cena: 190 eur

Pre koho je určený
Kurz je vhodný pre  fyzioterapeutov, lekárov, študentov fyzioterapie, učiteľov TV, trénerov ale aj pre pacientov a laickú verejnosť.

Charakteristika kurzu
Kurz je zameraný na aplikáciu metódy SM systém pri liečbe herniu disku.  Rozšírte si zásobu cvikov a manuálnych techník. Kurz sa zaoberá príčinami vzniku hernie disku, spondylózami, spondyloartrózami, aplikáciou cvikov, masážami a manuálnymi technikami pri liečbe.

SM systém je metóda, ktorá integruje: posilňovanie, preťahovanie a nácvik koordinácie pohybu. Rozvíja cit pre rovnováhu a vyrovnané držanie tela, rozvíja schopnosti riadiť voľný pohyb a fixuje optimálne pohybové vzorce. Metóda exaktne anatomicky definuje svalová zreťazenie, s ktorými pracuje. Dáva presne definovanú koordinačné súhru, za ktoré sa zákonite opakuje pozitívny vplyv na chrbticu - centrácia (vyrovnanie do strednej osi) – trakcie (pretiahnutie smerom nahor).

Liečebná metóda SM systém je klinicky používaná 30 rokov.

Metóda SM sa skladá z manuálnych techník a cvikov a  prináša možnosť rýchlejšie a efektívnejšie liečiť ochorenie chrbtice. U rady chronických porúch chrbtice, ktoré neboli predchádzajúcou liečbou ovplyvnené dáva možnosť efektívnej liečby. SM systém je zároveň účinná prevencia degenerácie chrbtice v dennom živote i športe.

Kurz je zameraný prakticky. 5 hodín teórie a 11 hodín praxe. 
Pri metóde SM systém sa odporúča začať základným kurzom SM systém A-B, ale nie je to podmienkou. Začať môžte aj iným kurzom SM systém metódy.

Cena kurzu zahŕňa:
potvrdenie o účasti, drobné občerstvenie

Získaj certifikát Tréner metódy SM systém (Spirálna stabilizácia) - ako to funguje
Pre získanie certifikátu Tréner metódy Spiralna stabilizácia (SM systém) treba absolvovať 4 rôzne kurzy SM systému:
SM systém A-B
SM systém C-D
a dva špecializované kurzy SM systému podľa vlastného výberu. Napr SM systém Hernia Disku alebo SM systém Šport alebo SM systém Skolióza. Na jednotlivých kurzoch získate Potvrdenie o účasti.
Pred absolvovaním 4 kurzu, kedy vám vzniká nárok na certifikát nám prosím napíšte, že chcete vystaviť aj Certifikát tréner.

Odoslanie registrácie na kurz je pre vás nezáväzné.
Záväznou sa registrácia stáva až po uhradení zálohy za kurz na náš účet. Záloha je 50% z plnej ceny kurzu.
Zálohu je možné vrátiť pri odhlásení sa 30 dní pred začiatkom kurzu v plnej sume. Pri odhlásení 29-15 dní pred začiatkom kurzu Vám bude vrátených 50% zálohy. Následne je záloha nevratná.

Kurz je zameraný prakticky. 5 hodín teórie a 11 hodín praxe. 

 

Prihlásiť sa kurz