Rehabilitačná klinika a vzdelávacie centrum pre fyzioterapeutov v Košiciach

+421 948 697 379 | +421 917 536 152 

Kurz PNF časť 1 a časť 2 (20230609)

druhá časť kurzu - obsadená kapacita.
V roku 2024 chystáme Základný kurz PNF opäť

Kurz PNF časť 1 a časť 2
Dátum: 1. Časť: 9.-13.6.2023
Dátum: 2. Časť: 6.-10.10.2023
Prednášajúci:  Sakis Adamidis PT, PhD, I-PNF-A Adv.  Inštruktor
Cena: 1120€
Spolu 71,5 kreditov
PNF časť 1:  IČ: 7/2023 s počtom kreditov 35,5
PNF časť 2:  IČ: 8/2023 s počtom kreditov 36

Kurz je tlmočený do slovenského jazyka

Platba: pri registrácii na kurz zálohovou faktúrou. Pozor! Kurz nie je vhodný na preplatenie Úradom práce!Harmonogram štúdia:

 • Začiatok kurzu: prvý deň o 9:00 hod.
 • ostatné dni trvá výučba od 8:30 – 18:00 hod.
 • Posledný deň sa končí cca do 15:00 hod.

Pre koho je kurz určený?

 • Fyzioterapeuti, licencovaní ergoterapeuti, lekári iní odborníci v oblasti zdravia sa môžu zúčastniť so schválením inštruktora.

Ako sa stať medzinárodným PNF terapeutom?

Pravidlá kurzu

 • Účastník nesme zmeškať viac ako 4 hodiny kurzu. Ak účastník vymešká viac ako 4 hodiny, nemôžu získať osvedčenie o kurze´
 • PNF 2 je potrebné absolvovať do 2 rokov po ukončení PNF 1
 • Všetky kurzy celého PNF štúdia budú prebiehať v Košiciach v rokoch 2023-2025 podľa nasledujúcej schémy:

Čo je PNF a IPNFA?

Proprioceptívna neuromuskulárna facilitácia (PNF) vznikla v Kabat Kaiser Inštitút (neskôr premenovaný na Kaiser Foundation Rehabilitation Center) počas 5 rokov, 1946-1957, Hermanom Kabatom, MD, klinickým neurofyziológom a fyzioterapeutom Margaret „Maggie“ Knott. Pán Henry Kaiser, ktorého syn mal roztrúsenú sklerózu, poskytol finančné prostriedky pre Inštitút, najskôr vo Washingtone, D.C. a neskôr vo Vallejo, Kalifornia. Originálne PNF bola vyvinutá pre pacientov s neurologickými deficitmi, ako poliomyelitítou. Neskôr bol koncept PNF rozšírený o filozofiu liečby a prístupu, ktorý by sa dal použiť pre muskuloskeletálny stav ako aj neurologické deficity.

Ciele medzinárodnej asociácie PNF  - IPNFA sú:

 • Podporovať ďalší celosvetový rozvoj klinického využitia PNF
 • Zachovať kontinuitu a štandardy vo výučbe techník PNF
 • Udržovať kontinuitu a štandardy v materiáloch kurzu PNF pre začínajúcich a pokročilých študentov
 • Vzdelávať a školiť nových inštruktorov PNF
 • Podporovať výskum teórie a praxe PNF
 • Identifikovať ďalší vývoj v koncepcii PNF
 • Zabezpečiť, aby vývoj v neurofyziológií a iných súvisiacich oblastiach ( ICF, neuroplasticita atď. ) bol začlenený do klinickej štúdie PNF.
 • Vypracovať partnerské hodnotenie s cieľom zachovať potrebné klinické a vzdelávacie štandardy potrebné na výučbu PNF

Základný kurz PNF

 • Pozostáva z dvoch častí PNF 1 a PNF 2
 • Odporúča sa, aby sa tento kurz konal v 2 samostatných častiach, z ktorých každá  pozostáva z 5 dní. Aby bolo možné pokračovať v ďalšom, pokročilejšom kurze  IPNFA, maximálny interval medzi PNF1 a PNF 2 je dva roky.
 • Popis predmetu : Úvod do pojmov PNF vrátane filozofie. Základné princípy a postupy, techniky PNF, vzory PNF, aktivity na podložke, analýza chôdze a tréning chôdze. ICF, motorické učenie a kontrola motoriky sú diskutované vo vzťahu k PNF. Ukážky pacientov pomocou PNF poskytuje základ pre predstavenie študentského chápania PNF plánovanie liečby. Počas PNF 2 majú účastníci možnosť pracovať priamo s pacientom pod dohľadom inštruktora.

Organizačné informácie

Oblečenie: Prosím prineste si vhodné, športové oblečenie, a prezuvky

Prezenčné hodiny 1 časť: spolu 75 hodín

Káva, čaj, voda, drobné občerstvenie v cene. Obed nie je v cene

Základný kurz PNF

Program : 10 dní PNF základný kurz: concept of M.Knott a I-PNF-A
Literatúra: prvý deň kurzu dostanú členovia kurzu https://www.ipnfa.org/pnf-literature/

 

Deň 1

9:00- 9:30

Úvod, rozvrh kurzu a vyučovacie metódy, Prehľad textov a a literatúry PNF

9:30-10:30

Úvod do konceptu PNF: História, prehľad kurzov PNF a I-PNF-A, filozofia, neurofyziologické základy, základné princípy: manuálny kontakt,

Optimálny odpor, vzory, poloha tela a mechanika tela

10:30-10:45

Prestávka na kávu

10:45-12:30

Pokračovanie, Úvod, základné princípy: vertebrálna stimulácia, zrakový kontakt, trakcia, aproximáciam, posilnenie a natiahnutie,

Prehľad techník

12:30-13:30

Prestávka na obed

13:30-15:30

Úvod do vzorov:

Práca trupu v sede: vzor trupu,

Technika: rytmická iniciácia

15:30-15:45

Prestávka na kávu

15:45-17:30

Vzor lopatky a panvy,

Technika: kombinácia izotoník

 Deň 2

8:30-10:00

Vzor lopatky a pánv, symetrické a asymetrické kombinácie trupu

Technika:kombinácia izotoník

10:00-10:15

Prestávka na kávu

10:15-11:15

Demonštrácia a diskusia

11:15-12:30

Oboznámenie sa so vzormi končatín:

UE: flexia- abd-er/ ext – add- ir

Lakeť vystretý

12:30-13:30

Prestávka na obed

13:30-15:30

Vzorce končatín:

LE: flex-add-er- koleno flexia

Ext-abd-ir - koleno ext.

15:30-15:45

Prestávka na kávu

15:45- 17:30

Vzorce končatín:

UE: flex-add-er/ext-abd-ir

Lakeť vystretý

Deň 3

08:30-09:30

Prednáška: hodnotenie a plánovanie liečby

9:30-10:30

Variácie LE: flex-add-er

Ext-abd-ir

Alex-abd-ir

Ext-add-er

Koleno rovno

10:30-10:45

Prestávka na kávu

10:45-11:30

Ukážka pacienta a diskusia

11:30-12:30

Vzor končatín:

LE: flex-abd-ir- koleno flexia

Ext-add-er- koleno extenzia

12:30-13:30

Obedna prestávka

13:30-15:30

Vzorce končatín:

Pokračovanie: LE: flex-abd-ir- koleno flexia

Ext-add-er- koleno extenzia

15:30-15:45

Prestávka na kávu

15:45-17:30

Úvod do aktivít na podložke: roľovanie lopatkových a pánvových vzorcov

Aktivity v pronácií

 

Deň 4

8:30-10:00

Úvod do analýzy chôdze, chôdza v koncepte PNF

10:00-10:15

Prestávka na kávu

10:15-12:30

Cvičenie: hodina chôdze

12:30-13:30

Obedna prestávka

13:30-15:30

Variácie UE: flex-abd-er- lakeť flexia

Ext-add-ir- lakeť extenzia

Flex-add-er- lakeť flexia

Ext-abd-ir-lakeť extenzia

15:30-15:45

Prestávka na kávu

15:45-17:30

Opakovanie vzorov

Technnika : dynamic reversal

 

Deň 5

8:30-10:15

Relaxačené techniky: držať, kontrakcia a relaxácia

10:15-11:15

Prestávka na kávu

11:15-12:30

Vzory krku

12:20-13:15

Prestávka na obed

13:15-14:30

Vzor trupu: osekávanie, zdvíhanie

14:30-14:00

Otázky, požiadavky, diskusa

koniec prvej časti

 

Deň 6

8:30-10:30

Uvítacia spätná väzba, skúsenosti, otázky, Opakovanie: aktivity na podložke

Základné princípy techník

10:30-10:45

Prestávka na kávu

10:45-11:45

Demonštrácia a diskusia

11:45-12:30

Variácie UE:

flex-add-er- lakeť exte.

Ext-abd-ir- lakeť flexia

Flexia-abd-er- lakeť extenzia

Ext-add-ir – lakeť flexia

12:30-13:30

Objedňajšia prestávka

13:30-15:30

Aktivity na podložke: aktivity v supinácií

 

15:30-15:45

Prestávka na kávu

15:45-17:30

Pokračovanie na podložke

 

Deň 7

8:30-10:00

Motorické učenie a PNF

10:00-10:45

Klinické príklady na precvičenie

10:45-11:00

Prestávka na kávu

11:00-12:30

Liečba pacienta účastníkmi

12:30-13:00

Obedna prestávka

13:30-15:30

Vzorce končatín:

LE variácie:

 Flex-abd-ir- koleno ext.

Ext-add-er- koleno flex.

15:30-15:45

Prestávka na kávu

15:45-17:30

Tréning chôdze

 

Deň 8

8:30-10:00

Dýchacie problémy a PNF

10:00-10:45

Precvičovanie PNF facilitácie pre dýchacie problémi

10:45-11:00

Prestávka na kávu

11:00-12:30

Liečba pacienta účastníkmi

12:30-13:30

Prestávka na obed

13:30-15:30

Vzorce končatín:

LE variácie:

Flex-add-er- koleno ext.

Ext-abd-ir- koleno flex.

15:30-15:45

Prestávka na kávu

15:45-17:30

 Facilitácia a ďalšie

 

Deň 9

8:30-10:00

Riešenie problému: liečba častých funkćných oslabení

10:00-10:45

PNF stabilizačné techniky

1:45-11:00

Prestávka na kávu

11:00-12:30

Liečba pacienta účastníkmi

12:30-13:00

Prestávka na obed

13:30-15:30

Bilaterálne vzorce

15:30-15:45

Prestávka na kávu

15:45-17:30

Tréning pádov

 

Deň 10

8:30-10:00

Zdôraznenie časovania

10:00-10:45

Opakovanie vzorcov končatín

10:45-11:00

Prestávka na kávu

11:00-12:30

Liečba pacienta

12:30-13:30

Prestávka na obed

13:30-15:30

Otázky,žiadosti, hodnotenie kurzu

14:30-15:00

Koniec kuzru

 

O lektorovi

Adamidis Sakis

Je absolventom fyzioterapeutického oddelenia Alexandrijskej univerzity v Solúne v Grécku v roku 1994. Od vtedy pracuje v súkromnom sektore s liečbou pacientov s muskuloskeletárnymi  a neurologickými problémami s dôrazom na lézie brachiálneho plexu a chronické bolesti spodného chrbta. Od roku 2000 pracuje na klinike pre starších ľudí Mestskej nemocnice v Thessaloniki, kde sa venuje rehabilitácií hemiplegických pacientov.

Jeho postgraduálne vzdelanie zahŕňa školenie v rôznych  metódach rehabilitácie ochorení pohybového aparátu a neurologických ochorení ako aj ďalšie semináre  (myofasciálne uvoľňovanie a TrPs, segmentálna stabilizícia, motor control a motor learning, a mnohe iné). V roku 2007 sa stal učiteľom Mulliganovej metódy (MCTA) a v tom istom roku sa stal inštruktorom metódy PNF (IPNFA). V roku 2015 sa stal tutorom v koncepte BOBATH pre dospelých s hemiplegiou.

V roku 2006 začal doktorandské štúdium na národnej škole športových vied v Sofii o účinnosti metódy PNF pri rehabilitácií pacientov po náhrade kĺbu a ukončil ho v júny 2010 vymenovaním za doktora fyzioterapie. Od roku 2016 je lektorom a klinických pedagógom na postgraduálnom stupni a na magisterskom na katedre fyzioterapie národnej gréckej univerzity v Solúne- Grécko. Počas týchto rokov sa zúčastnil prednášok na mnohých konferenciách po celom svete a publikoval značné množstvo článkov. Jeho klinické zdôvodnenie je, aby pacient bol v centre hodnotenia a terapeutický prístup vyžaduje aktívnu účasť a sebariadenie pacienta. 

Lektor týchto metodík

 • Certifikácia IPNFA
 • Pokročilý inštruktor od roku 2007
 • Učiteľ MCTA Mulligan od roku 2007
 • IBITA Bobath učiteľ od roku 2015

Medzinárodné asociácie - člen

 • Grécka fyzioterapeutická asociácia
 • IPNFA
 • IBITA
 • MCTA

Prihlásiť sa na kurz