fbpx

Rehabilitačná klinika a vzdelávacie centrum pre fyzioterapeutov v Košiciach

+421 948 697 379 | +421 917 536 152

Funkčná manuálna medicína - Tichý

„Rovnováha v tele je kľúčom ku zdraviu“

Ide o vyšetrenie podľa unikátnej metódy českého rehabilitačného lekára Doc. MUDr. Miroslava Tichého CSc., naši fyzioterapeuti sú vyškolení v tejto metóde.

Vyšetrenie je vhodné ak máte dlhodobo problém a aj napriek rôznym vyšetreniam stále neviete čo vám je a bolesť pretrváva alebo sa vracia. Telo je jeden celok a jedna jeho časť ovplyvňuje druhú. Platia tu princípy reťazenia na neurofyziologickom podklade. Metóda doc. Tichého berie do úvahy vzťahy medzi vnútornými orgánmi a pohybovým aparátom a nazerá na klienta celostne.

Táto metóda umožňuje diagnostikovať a liečiť skryté zápaly v tele. Dokonca dokážeme rozlíšiť či sa jedná o bakteriálny zápal alebo vírusového pôvodu. Kým sa neodstráni zápal dovtedy sa hatí liečba.