fbpx

Rehabilitačná klinika a vzdelávacie centrum pre fyzioterapeutov v Košiciach

+421 948 697 379 | +421 917 536 152

Konzultácia, kontrolné vyšetrenie

„Poznanie toho, čo je možné, je začiatkom šťastia“ George Santagana

Konzultácia je služba, ktorá pozostáva z rozhovoru s fyzioterapeutom ohľadom vášho zdravotného stavu, pri konzultácií je vhodné priniesť si výsledky z absolvovaných vyšetrení, ktoré fyzioterapeut vyhodnotí a navrhne vám prípadnú liečbu u nás alebo ďalší postup pre zlepšenie vášho zdravotného stavu.
Kontrolné vyšetrenie je vhodné absolvovať po určitom čase kedy k nám chodíte, prípadne kedy cvičíte doma – fyzioterapeut zhodnotí váš progres a nastaví ďalší liečebný plán aby vaše uzdravenie napredovalo.