Rehabilitačná klinika a vzdelávacie centrum pre fyzioterapeutov v Košiciach

+421 948 697 379 | +421 917 536 152 

Mgr. Lenka Frančáková

Vzdelanie:

 • Lekárska fakulta, Univerzita P. J. Šafárika, Košice, Bakalárske štúdium, odbor Fyzioterapia, 2011 – 2014
 • Fakulta Zdravotníctva, SZU Banská Bystrica, Magisterské štúdium, odbor Fyzioterapia, 2015 – 2017
 • Absolventka študijného programu Cervico-cranio-mandibular Academy, Izrael

Kurzy:

 • Manuálna lymfodrenáž
 • SM Systém – kurz A+B, C+D
 • Neuro mobilizačná terapia
 • Štrukturálna a myofasciálna integrácia
 • Neuro – muskulo – skeletálny koncept diagnostiky, časť A
 • Respiračná fyzioterapia – so zameraním na post-COVID 19 pacientov
 • Rehabilitácia temporomandibulárneho kĺbu
 • Workshop Fyzioterapia po pôrode
 • Cerviko-brachiálne dysfunkcie
 • Rehabilitácia cerviko-kraniálnej oblasti
 • Diagnostika a terapia ramenného kĺbu
 • Diagnostika a terapia bedrového kĺbu a panvového pletenca
 • Diagnostika a terapia skolióz multidiscipinárny prístup
 • Tejpovanie základný kurz
 • Metóda Ľ. Mojžišovej časť A
 • Diagnostika a terapia kolenného kĺbu
 • Seminár Suchá ihla
 • DNS A
 • Diagnostika a liečba bedrového kĺbu

Prax: 9 rokov

 • 2014 - 2017 fyzioterapeut v neštátnej ambulancii
 • 2017 - 2020 fyzioterapeut v sociálnom zariadení pre seniorov
 • 2019 - 2020 lektor skupinových cvičení
 • 2021 - fyzioterapeut v Rehab Care s.r.o.