Rehabilitačná klinika a vzdelávacie centrum pre fyzioterapeutov v Košiciach

+421 948 697 379 | +421 917 536 152 

FMT RockFloss (20231029)

Dátum: 29.10.2023
Prednášajúci: Bc. Jakub Kmeťko
Cena: 210€

FMT RockFloss je kurz, zameraný na kompresný efekt flossing pásov a “fasciálneho strihu” s cieľom zlepšiť pohyblivosť kĺbov, znížiť bolesť a zvýšiť efektivitu pohybu. RockFloss umožňujú zdravotníkom, fyzioterapeutom a trénerom poskytovať ich klientom prvotriednu starostlivosť s jasnými výsledkami.
FMT RockFloss kurz predstavuje koncept kožného/fasciálneho/nervového kĺzania, ktoré pomáha obmedziť opuchy tkanív, zlepšuje pohyb a tíši bolesti za pomoci ‘compression band floss’ sťahovacej pásky. Kurz sa sústredí na anatómiu, fyziológiu a neurológiu efektu kompresie na kĺzanie spojivového tkaniva, trakcie tkaniva a tkanivovej kompresie.

Príklady použitia RockFloss v praktické časti kurzu:

 • noha – padanie špičky (drop foot), členok, lýtko, koleno, stehno, bedro, rameno, zápästie, predlaktie, lakeť, tenisový a golfový lakeť (epikondylitidy)
 • využitie flossu, ako “rukoväť” pre manuálne mobilizácie
 • riešenia bolestí kolena – bočné väzy(MCL), menisky (meniscus), pes anserine
 • trup – pozícia rebier a panvy – práca s bránicou / práca s dychom
 • kombinácia flossu s ďalšími pomôckami pre ovplyvnenie myofasciálnych TrP
 • špirálne vzory hornej a dolnej končatiny (pri zníženej rotácii, bolestiach kĺbov, …)
 • práca s vnútorným a vonkajším kĺzaním pri pohybe v zavretom alebo otvorenom reťazci.

Po absolvovaní kurzu budú jeho účastníci

 • schopní porozumieť a používať model myofasciálnej sekvencie
 • vedieť sa orientovať a využívať v praxi nový proces overovania kože/fascií/pohybu
 • vedieť sa vyznať a byť schopný použiť výskumy vzťahujúce sa ku kĺzaniu spojivového tkaniva, redukcii bolesti a pohybovej terapii
 • orientovať sa v neuroanatómii dermálneho a fasciálneho subsystému
 • používať a začleniť do bežnej terapie “banded floss” techniky, vzťahujúce sa k patológii mäkkých tkanív týkajúcich sa napätia/dekompresie, smeru, vonkajšieho namáhania a tlaku
 • porovnať a vyhodnotiť výhodnosť použitia a použiť rôzne rehabilitačné metódy pri začlenení RockFloss

V cene kurzu: medzinárodný certifikát a Floss bandy 5cm a 10 cm v hodnote 55 eur, kvalitné skriptá

Pri prihlásení sa na kurz FMT RockPods aj FMT RockFloss zľava! Cena za oba kurzy 390 eur

Prihláška je platná až po uhradení zálohy 50 €.   
Zálohu je možné vrátiť pri odhlásení sa 30 dní pred kurzom. Následne je záloha nevratná!

Prihlásiť sa kurz